കേരളാ PSC വിവിധ മേഖലയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 26 to 50

26 . ഭീമൻ പാണ്ടകൾ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യ ഏതാണ് ? ചൈന 27 . ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാരിയെല്ലുകൾ ഉള്ള ജീവി ? പാമ്പ് 28 . ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ മൃഗം ഏതു ? ലെയ്ക ( നായ ) 29 . ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം പാസാക്കിയത് ? 1972 30 . ശ്വാസകോശങ്ങളെ...

കേരളാ PSC വിവിധ മേഖലയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 1 – 25

1. കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ സ്പീക്കർ ? R. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി 2 . ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഏതു വർഷം ? ...

കേരളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 50 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

 കേരള പി.സ്.സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 50  ചോദ്യങ്ങൾ 1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് എവിടെയാണ്? ആക്കുളം 2.കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയില്‍ ഏത് ജില്ലയില്‍ ആണ്? തിരുവനന്തപുരം 3. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് എവിടെയാണ്? അഗസ്ത്യാര്‍കൂടം 4. കേരള ടൂറിസം ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം 5. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത്? പാറശ്ശാല 7...