സത്യ സായി സേവാ സംഘടനയുടെ ലോക ആരോഗ്യ ദിന കൂട്ടനടത്തം പരിപാടി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ്...

ലോകാ ആരോഗ്യ ദിനത്തോട് അനുബദ്ധിച്ഛ് സത്യ സായി സേവാ സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടനടത്തം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ജി.ജയദേവ് ഐ.പി.സ് ഫ്ളാഗ്ഓഫ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ചില സന്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. cheap tadalafil, cheap dapoxetine. ഇന്നത്തെ...

Bhuvana Sajiv Kumar – Audiologist and Speech Pathologist

Audiology and speech pathology is mainly related to hearing and communication which is very important factor in our daily life. purchase neurontin, purchase dapoxetine. Here we audiologist and speech pathologist is always...

മാനസിക സമ്മർദത്തിലൂടെയുള്ള ഹൃദയസ്തംഭനം തടയാൻ ചില എളുപ്പവഴികൾ

ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണം കേരളത്തിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചെറുപ്പകാർക്ക് പോലും ഇന്ന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവരിൽ മിക്കവരും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും ആകണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് ‘അറ്റാക്ക്’ വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കുന്നു. അതേ തുടർന്ന് രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുന്നു....

സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ

generic depakote, generic clomid. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിനും, ശല്യം ഒഴുവാക്കാൻ വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്കു സമാർട്ട ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ദൂഷ്യഭലം വലുതാണ്. അതു ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ നേത്രരോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത...