സത്യ സായി സേവാ സംഘടനയുടെ ലോക ആരോഗ്യ ദിന കൂട്ടനടത്തം പരിപാടി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ജി ജയദേവ് ഐ പി സ് ഫ്ലാഗ്ഓഫ് ചെയ്തു

0
303

ലോകാ ആരോഗ്യ ദിനത്തോട് അനുബദ്ധിച്ഛ് സത്യ സായി സേവാ സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടനടത്തം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ജി.ജയദേവ് ഐ.പി.സ് ഫ്ളാഗ്ഓഫ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ചില സന്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. cheap tadalafil, cheap dapoxetine. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനു ആരോഗ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here