വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കേരളത്തിലെ ഇടതു പക്ഷത്തിനു ഭീഷണിയോ അതോ നേട്ടമോ ??

0
699

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here